لیست پرسشنامه

لیست پرسشنامه های موجود

◄ پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

◄ پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

◄ پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

◄ پرسشنامه موانع صادرات

◄ پرسشنامه خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

◄ پرسشنامه روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

◄ پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

◄ پرسشنامه قرابت فرهنگی و بازارهای خارجی

◄ پرسشنامه مسائل مربوط به صادرات

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا

◄ پرسشنامه خرید از اینترنت

◄ پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

◄ پرسشنامه نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

◄ پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

◄ پرسشنامه ارزش درک شده خرید

◄ پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

◄ پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید

◄ پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

◄ پرسشنامه تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

◄ پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

◄ پرسشنامه میزان توجه به برند سازمان

◄ پرسشنامه دلایل توجه به تبلیغات

◄ پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات

◄ پرسشنامه تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی

◄ پرسشنامه رویکردها نسبت به تبلیغات

◄ پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی

◄ پرسشنامه فروشنده حرفه ای

◄ پرسشنامه توانایی های ارتباطی فروشندگان

◄ پرسشنامه رابطه بین فروشنده و مشتری

◄ پرسشنامه مذاکرات فروش با خریداران خارجی

◄ پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

◄ پرسشنامه رضایت شغلی فروشندگان

◄ پرسشنامه مدیریت فروش

◄ پرسشنامه شکایات مشتری

◄ پرسشنامه تعاملات ویژه با مشتریان

◄ پرسشنامه ارزیابی میزان وفاداری مشتری

◄ پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

◄ پرسشنامه رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

◄ پرسشنامه ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری

◄ پرسشنامه ناخشنودی مشتری

◄ پرسشنامه نحوه ارائه خدمات به مشتری

◄ پرسشنامه ارزش درک شده توسط مشتری

◄ پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن

◄ پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور

◄ پرسشنامه توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری

◄ پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

◄ پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

◄ پرسشنامه گرایش سازمان به مشتری محوری

◄ پرسشنامه عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری

◄ پرسشنامه حفظ و مراقبت از مشتری

◄ پرسشنامه مشتری مداری

◄ پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان

◄ پرسشنامه مشتری گرایی

◄ پرسشنامه تاثیر اینترنت بر بازاریابی

◄ پرسشنامه فرآیندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی‌ های بازاریابی

◄ پرسشنامه محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی

◄ پرسشنامه اتحاد استراتژیک بازاریابی

◄ پرسشنامه اطلاعات موجود در استراتژی بازار

◄ پرسشنامه دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

◄ پرسشنامه توسعه استراتژی بازاریابی

◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم های بازاریابی

◄ پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

◄ پرسشنامه ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید

◄ پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی 2

◄ پرسشنامه اثربخشی فعالیت های بازاریابی

◄ پرسشنامه قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

◄ پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

◄ پرسشنامه رویکردهای رابطه ای در بازاریابی

◄ پرسشنامه رضایت از قیمت

◄ پرسشنامه عدم اطمینان بازاریابی

◄ پرسشنامه فعالیت های بازاریابی

◄ پرسشنامه گرایش بازار

◄ پرسشنامه گرایش به بازار

◄ پرسشنامه میزان توجه سازمان به بازاریابی

◄ پرسشنامه گرایش بازار

◄ پرسشنامه بازارهای ارگانیک

◄ پرسشنامه حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش

◄ پرسشنامه بودجه بندی بر مبنای صفر (ZBB)

◄ پرسشنامه بودجه بندی برنامه ای (PPBS)

◄ پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه / مسئولیت

◄ پرسشنامه بودجه بندی افزایشی

◄ پرسشنامه بودجه بندی عملکرد – محرک

◄ پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

◄ پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه

◄ پرسشنامه ارزیابی ریسک پروژه

◄ پرسشنامه میزان توجه سازمان به ارزیابی ریسک

◄ پرسشنامه بررسی ریسک شرکت

◄ پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری 2

◄ پرسشنامه ریسک سرمایه گذاری

◄ پرسشنامه امنیت منابع سازمانی

◄ پرسشنامه ریسک رابطه ای

◄ پرسشنامه ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات

◄ پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

◄ پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

◄ پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک

◄ پرسشنامه نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی

◄ پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه

◄ پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک

◄ پرسشنامه رضایت مشتریان بانک

◄ پرسشنامه گرایشات بازار در مدیران بانک

◄ پرسشنامه ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک

◄ پرسشنامه تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی

◄ پرسشنامه ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی

◄ پرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی

◄ پرسشنامه بانکداری الکترونیکی

◄ پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

◄ پرسشنامه مفید بودن درک شده خدمات بانکداری

◄ پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت (CSF)

◄ پرسشنامه درک ریسک و مدیریت ریسک در بانک

◄ پرسشنامه عملکرد بانک

◄ پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی

◄ پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری

◄ پرسشنامه مدیریت دارائی های غیر‌ منقول سازمان

◄ پرسشنامه انگیزه سرمایه گذاری

◄ پرسشنامه به کارگیری تامین کنندگان خارجی

◄ پرسشنامه روش های تامین مالی

◄ پرسشنامه ارزیابی موسسات مالی
لیست پرسشنامه های مدیریت صنعتی

◄ پرسشنامه نگرش ها درباره پروژه

◄ پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه‌ها

◄ پرسشنامه جو توانمندسازی در محیط پروژه

◄ پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

◄ پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

◄ پرسشنامه توانمندی های شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

◄ پرسشنامه عملکرد شرکت‌های مشاوره‌ای مدیریت پروژه

◄ پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه مدیریت استراتژیک کیفیت

◄ پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت

◄ پرسشنامه کنترل فرآیند آماری برای انتخاب پروژه‌های آزمایشی

◄ پرسشنامه حلقه های کیفیت

◄ پرسشنامه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه اصول ISO 9000

◄ پرسشنامه اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

◄ پرسشنامه اهمیت کیفیت در سازمان

◄ پرسشنامه عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

◄ پرسشنامه گواهی‌نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت

◄ پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

◄ پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه مدیریت و کنترل کیفیت

◄ پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت استراتژیک کیفیت

◄ پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

◄ پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر بهبود کیفیت

◄ پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت

◄ پرسشنامه ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا

◄ پرسشنامه عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان

◄ پرسشنامه کیفیت خدمات عرضه کننده

◄ پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین

◄ پرسشنامه زنجیره ارزش

◄ پرسشنامه تهیه و تدارک پایدار

◄ پرسشنامه روابط در زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه اثر بخشی اقدامات در حمل و نقل جاده ای

◄ پرسشنامه مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

◄ پرسشنامه معیارهای انتخاب عرضه کننده

◄ پرسشنامه قابلیت ها برای زنجیره تأمین و لجستیک

◄ پرسشنامه انتخاب شریک در زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

◄ پرسشنامه عملکرد توزیع کنندگان

◄ پرسشنامه اعتماد به تامین کنندگان

◄ پرسشنامه روابط با عرضه کننده در زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه ویژگی‌های زنجیره تأمین برای خط تولید

◄ پرسشنامه اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه‌های لجستیک 2

◄ پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

◄ پرسشنامه اقدامات سازمان در زمینه لجستیک

◄ پرسشنامه مدیریت ارزش

◄ پرسشنامه مهارت های مدیران ارشد لجستیک

◄ پرسشنامه نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد

◄ پرسشنامه توسعه کالاهای جدید

◄ پرسشنامه انواع انعطاف پذیری عملیاتی

◄ پرسشنامه عوامل اثرگذار بر اجرای برنامه ریزی ملزومات مورد نیاز MRP

◄ پرسشنامه مزایای بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

◄ پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت بازمهندسی فرآیندها

◄ پرسشنامه ارزیابی مراحل تولید

◄ پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرآیند کسب و کار

◄ پرسشنامه تولید ناب

◄ پرسشنامه ابعاد استراتژیک تولید

◄ پرسشنامه ابعاد پیچیدگی

◄ پرسشنامه ارزیابی عملکرد ممیزان

◄ پرسشنامه ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده

◄ پرسشنامه حذف تولید یک کالا

◄ پرسشنامه شایستگی های مدیران واحد تولید

◄ پرسشنامه ابعاد سیستم های به هنگام

◄ پرسشنامه عملکرد سیستم به هنگام (JIT)

◄ پرسشنامه عملکرد مدیریت تولید و عملیات

◄ پرسشنامه ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرآیند

◄ پرسشنامه استمرار کسب و کار در دوره بازسازی ساختمان

◄ پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید

◄ پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید
پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

◄ پرسشنامه دنیای مجازی

◄ پرسشنامه سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

◄ پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان

◄ پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه‌ریزی منابع سازمان

◄ پرسشنامه تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده (غیر اصل)

◄ پرسشنامه چک لیست خریدهای نرم افزاری (نرم افزارهای کامپیوتری)

◄ پرسشنامه سرمایه اجتماعی

◄ پرسشنامه سنجش سرمایه فکری سازمان‌ها

◄ پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش

◄ پرسشنامه انتقال دانش ضمنی

◄ پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش

◄ پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش

◄ پرسشنامه فعالیت‌های مدیریت دانش

◄ پرسشنامه موانع دستیابی به دانش جهانی

◄ پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش

◄ پرسشنامه تاثیر عوامل فنی – اجتماعی بر تسهیم دانش

◄ پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری

◄ پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش

◄ پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن

◄ پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش

◄ پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به تسهیم دانش .

◄ پرسشنامه تعاملات بین فعالیت‌های مدیریت دانش

◄ پرسشنامه بازارهای الکترونیکی: استفاده از سیستم تجارت سازمان با سازمان

◄ پرسشنامه رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی

◄ پرسشنامه اجرای موفق تجارت الکترونیک

◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی

◄ پرسشنامه برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعاتی

◄ پرسشنامه برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعاتی

◄ پرسشنامه کنترل امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم‌های به روز رسانی اطلاعات کارکنان

◄ پرسشنامه به روز کردن اطلاعات کارکنان

◄ پرسشنامه مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید

◄ پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی

◄ پرسشنامه سیستم‌های اطلاعات لجستیک

◄ پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم‌های اطلاعات

◄ پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی

◄ پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب

◄ پرسشنامه گرانباری اطلاعات

◄ پرسشنامه مزایای انتقال تکنولوژی

◄ پرسشنامه فناوری اطلاعات

◄ پرسشنامه تکنولوژی کامپیوتر پایه

◄ پرسشنامه مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات

◄ پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات

◄ پرسشنامه تغییر تکنولوژیکی

◄ پرسشنامه موانع به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

◄ پرسشنامه مزایای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

◄ پرسشنامه امنیت اطلاعات

◄ پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار)

◄ پرسشنامه زیرساخت فناوری اطلاعات

◄ پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی

◄ پرسشنامه اثربخشی استفاده از تکنولوژی

◄ پرسشنامه آزمون فناوری

◄ پرسشنامه انگیزاننده‌ها و موانع به‌کار‌گیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

◄ پرسشنامه ریسک‌های انتقال تکنولوژی

◄ پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع

◄ پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی

◄ پرسشنامه تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی

◄ پرسشنامه موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین

◄ پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی

◄ پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM)

◄ پرسشنامه تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی‌های بازاریابی

◄ پرسشنامه تغییرات ناشی از به‌کار‌گیری فناوری اطلاعات در بازایابی

◄ پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی

◄ پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

◄ پرسشنامه چالش‌های اجراء و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی

◄ پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان

◄ پرسشنامه آگاهی از اینترنت

◄ پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت

◄ پرسشنامه استفاده از اینترنت

◄ پرسشنامه استفاده از اینترنت و پست الکترونیک

◄ پرسشنامه کیفیت وب سایت

◄ پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت

◄ پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت

◄ پرسشنامه موفقیت برنامه‌ریزی سیستم‌های بین سازمانی اینترنت پایه

◄ پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت

◄ پرسشنامه سیستم‌های بین سازمانی اینترنت‌پایه

◄ پرسشنامه پست الکترونیک

◄ پرسشنامه اثربخشی طراحی و عملکرد وب‌سایت

◄ پرسشنامه نگرش‌ها در زمینه اینترنت و وب‌سایت

◄ پرسشنامه اجرای تبادل الکترونیکی داده‌ها

◄ پرسشنامه استفاده از وبلاگ و تسهیم اطلاعات در آن

◄ پرسشنامه ارتباطات از راه دور

◄ پرسشنامه خرید از اینترنت

◄ پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

◄ پرسشنامه سیستم‌های خرده فروشی آنلاین
پرسشنامه بررسی میزان توجه و اگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش های سازمانی
پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان درباره ارزش های کاری در سازمان
پرسشنامه بررسی و تعیین نیاز به بهبود در حوزه های استراتژیک
پرسشنامه بررسی و تعیین میزان توانایی سازمان در زمینه عوامل استراتژیک موثر بر کسب و کار
پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی عملکرد تیم استراتژیک در سازمان
پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری
پرسشنامه بررسی میزان موفقیت استراتژیها در مراحل اغاز رقابتی شدن ، رشد و بلوغ وضعیت رقابتی در سازمان
پرسشنامه بررسی عدم اطمینان محیطی درک شده
پرسشنامه بررسی نگرش افراد در مورد ممیزی محیطی در صنایع تولیدی و خدماتی
پرسشنامه ارزیابی نقاط قوت سازمانی
پرسشنامه ارزیابی نقاط ضعف سازمانی
پرسشنامه ارزیابی نقاط فرصت های سازمانی
پرسشنامه ارزیابی تهدیدات سازمانی
پرسشنامه بررسی میزان پویایی رقابت
پرسشنامه بررسی ویژگی های محیط رقابتی
پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان
پرسشنامه بررسی میزان رسمیت برنامه ریزی استراتژیک در سازمان
پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان در زمینه فرایند برنامه ریزی استراتژیک در سازمان
پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی فرایند ایجاد استراتژی در سازمان
پرسشنامه بررسی نگرش ها در زمینه پیامدهای برنامه ریزی استراتژیک
پرسشنامه بررسی میزان اثربخشی فرایند توسعه استراتژیک در سازمان
پرسشنامه ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت
پرسشنامه بررسی استراتژی های پنج گانه پورتر در سازمان
پرسشنامه بررسی سطح توافق درباره بیانیه کسب و کار
پرسشنامه ارزیابی انگیزه فرد برای نواوری در شغلش
پرسشنامه بررسی جو نواوری در سازمان
پرسشنامه بررسی میزان حمایت از خلاقیت، نواوری و ابتکار عمل های شغلی در سازمان
پرسشنامه بررسی جو نواوری در سازمان1
پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به مدیریت نواوری
پرسشنامه بررسی میزان نواورانه بودن سازمان
پرسشنامه بررسی تفکر افراد درباره نواوری
پرسشنامه بررسی میزان توجه به نواوری در کسب و کار اصلی سازمان
پرسشنامه بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارافرین
پرسشنامه ارزیابی برنامه کارافرینی سازمان
پرسشنامه ارزیابی امادگی برای کارافرینی
پرسشنامه بررسی میزان توانایی افراد در کارافرینی
پرسشنامه بررسی میزان تاثیر فرهنگ و عوامل اقتصادی اجتماعی بر کارافرینانی زنان
پرسشنامه بررسی میزان تاثیر عوامل خودکامیابی بر کارافرینی
پرسشنامه تعیین ضریب کارافرینی مربوط به تاسیس شرکت
پرسشنامه امادگی رهبری کسب و کار مستقل
پرسشنامه ارزیابی ظرفیت کارافرینانه افراد
پرسشنامه ارزیابی مهارت های کارافرینی در سازمان
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر رفتار کارافرینی
پرسشنامه بررسی میزان انگیزه افراد برای کارافرینی و اغاز کسب وکار
پرسشنامه بررسی میزان اگاهی افراد درباره کارافرینی
پرسشنامه ارزیابی مهارت های کارافرینی افراد
پرسشنامه بررسی ویژگی های شخصیت کارافرین
پرسشنامه بررسی نواوری ، بیش فعال بودن و ریسک پذیری
پرسشنامه سنجش میزان تمایل به مخاطره و ریسک
پرسشنامه بررسی رفتار کارافرینانه در سازمان
پرسشنامه سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان سازمان
پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان به جنبه های مختلف سازمان
پرسشنامه بررسی میزان امادگی محیط داخلی سازمان برای کارافرینی
پرسشنامه سنجش مفاهیم کارافرینانه استیونسون
پرسشنامه تشخیص ساختار کار افرینانه
پرسشنامه بررسی اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارافرین
پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی کار افرینانه
پرسشنامه سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارافرینانه
پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارافرینانه

پرسشنامه تشخیص ارتباطات کارافرینانه

برای دریافت کلیک کنید
لیست پرسشنامه های مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)

◄ پرسشنامه جو سازمانی

◄ پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی

◄ پرسشنامه فرهنگ ایمنی

◄ پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی

◄ پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری

◄ پرسشنامه فرهنگ نو آوری

◄ پرسشنامه نگرش های فرهنگی

◄ پرسشنامه فرهنگ سازمان، تغییر و توسعه

◄ پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی

◄ پرسشنامه اعتماد سازمانی

◄ پرسشنامه اعتماد 3

◄ پرسشنامه اعتماد 2

◄ پرسشنامه سنجش ابعاد عدالت سازمانی

◄ پرسشنامه انصاف و تنوع

◄ پرسشنامه تمایل به عدالت و تساوی

◄ پرسشنامه حساسیت به عدالت

◄ پرسشنامه عدالت سازمانی 2

◄ پرسشنامه عدالت سازمانی

◄ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 3

◄ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 2

◄ پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

◄ پرسشنامه رهبری تحول گرا(2)

◄ پرسشنامه رهبری

◄ پرسشنامه ویژگی های رهبر

◄ پرسشنامه خودرهبری

◄ پرسشنامه رهبری چندعاملی

◄ پرسشنامه رهبری دانشی

◄ پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی رهبر

◄ پرسشنامه شبکه مدیریتی کلارک

◄ پرسشنامه مدیریت تحوّل گرا

◄ پرسشنامه توسعه رهبران

◄ پرسشنامه سبک رهبری

◄ پرسشنامه هوش های چندگانه در رهبری تحول گرا

◄ پرسشنامه جانشین های رهبری

◄ پرسشنامه آمادگی پذیرفتن نقش رهبری

◄ پرسشنامه ارزیابی رابطه رهبر ـ پیرو

◄ پرسشنامه خود ارزیابی رهبری

◄ پرسشنامه رهبر خوب بودن

◄ پرسشنامه موقعیت های رهبر

◄ پرسشنامه نظریه X و Y

◄ پرسشنامه تعیین سبک رهبری

◄ پرسشنامه شبکه های ارتباطات

◄ پرسشنامه ارتباطات غیر کلامی

◄ پرسشنامه مهارت‌های گوش دادن

◄ پرسشنامه مهارت‌های بین شخصی

◄ پرسشنامه مهارت‌های برقراری ارتباطات

◄ پرسشنامه گوش کردن

◄ پرسشنامه ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران

◄ پرسشنامه روابط بین شخصی

◄ پرسشنامه روابط بین شخصی

◄ پرسشنامه سرمایه رابطه ای

◄ پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات

◄ پرسشنامه روابط با همکاران

◄ پرسشنامه نیازهای ارتباطی

◄ پرسشنامه خوب بودن در برقراری ارتباطات

◄ پرسشنامه بازخور

◄ پرسشنامه مهارت‌های بازخور

◄ پرسشنامه سبک ارتباطی

◄ پرسشنامه رفتارهای متقابل شخصی عادلانه

◄ پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

◄ پرسشنامه خودگشودگی

◄ پرسشنامه کیفیت ارتباطات

◄ پرسشنامه ارتباطات
یست پرسشنامه های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی
لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
لیست پرسشنامه های مدیریت صنعتی
لیست پرسشنامه های مدیریت مالی
لیست پرسشنامه های بازاریابی و مدیریت بازرگانی
لیست پرسشنامه های مدیریت دولتی و امور عمومی
لیست پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی
لیست پرسشنامه های روانشناسی سازمانی
لیست پرسشنامه های مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)
لیست پرسشنامه های مدیریت رفتار سازمانی (سطح فردی و گروهی)
لیست پرسشنامه های مبانی سازمان و مدیریت

26 دیدگاه در “لیست پرسشنامه

  1. سلام
   وقتی پرسشنامه مد نظر رو پیدا کردی
   پایین صفحش نوشته خرید و دانلود
   روش که کلیک کنی به صفحه پرداخت می ری
   بعد با وارد کردن ایمیل نام و نام خانوادگی می تونید خرید رو کامل کنید
   بعد از پرداخت وجه دوباره به سایت بر میگردید و لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر بهتون نمایش داده میشه و می تونید اون رو دانلود نمایید
   موفق باشید

 1. سلام
  من موضوع پایان نامم این است: بررسی استقرار مدیریت دانش بر میزان وابستگی به سرمایه انسانی ماهر

  شما پرسشنامه براش طراحی میکنید؟؟؟؟
  خیلی عجله دارم

   1. سلام ادمین … برادر چطور میشه پرسشنامه ها رو گرفت ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟ گفتی کلیک کنید!!! ولی لینکشو نذاشتی …

     1. یه چنتاییشو می خوام ، مثل پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین یا پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین …. یه چنتا دیگه هم هست … چرا اینقد سخت برا سایتت برنامه نوشتی ؟!! اصلا در دسترس نیست چیزی :-((((((((

 2. سلام پرسشنامه مربوط به موضوع ( بررسی اثر کیفیت اطلاعات و خدمات بر سازمان) میخواستم میشه کمکم کنید.

 3. چرا کار با سایت شما اینهمه زمان بر هست
  لینک های دانلود کجاست
  چطوری می تونم پرسشنامه عوامل اثرگذار فروش رو دانلود کنم

 4. سلام یکی از مولفه های پایان نامه ام مربوط به درک سبز بودن بانکداری اینترنتی است ( حفظ محیط زیست ) است . چه سوالاتی را برای این سنجش می توانم در نظر بگیرم . ممنون

 5. سلام پرسشنامه ای در راستای سنجش کیفیت محیطی نیاز دارم. شما دارید؟ میتوانید کمکم کنید؟
  موضوع پایاننامه ام “طراحی مجموعه مسکونی بلندمرتبه با رویکرد ارتقاء کیفیت محیطی ” است.
  ممنون

 6. باسلام
  خواهشمند است در خصوص دریاف پرسشنامه مربوط به توانمند سازی کارکنان و هنچنین پرسشنامه ارزشهای اخلاقی و رفتاری در سازمان راهنمایی فرمایید
  با تشکر- علی سعیدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.