آزمون نگرش به تغذیه کارنر و همکاران

2500 تومان
بازدید کننده گرامی، دقت داشته باشید که شما صرفا سوالات پرسشنامه را خریداری می کنید و در فایلی که در اختیار شا قرار می گیرد، تفسیر و یا نحوه نمره گزاری وجود ندارد.لذا قبل از خرید دقت نمایید.

توضیحات

عنوان انگليسي The Eating Attitudes Test (EAT-26)
عنوان فارسي آزمون نگرش به تغذیه
زبان اصلی  فارسی
کلید واژه ها اختلال خوردن – نگرش به تغذیه- بی اشتهایی عصبی
کاربرد سنجش نشانگان روان شناختی و رفتاری اختلال بی اشتهایی عصبی
سازنده کارنر و همکاران
سال ساخت نسخه اولیه 1979 نسخه تجدیدنظر شده 1989
تعداد سوالات نسخه اولیه 40 نسخه تجدیدنظر شده 26
زير مقياس عادت غذایی – جوع یا تمایل به خوردن- کنترل دهانی
نحوه اجرا قلم کاغذی ، خودگزارشگر
نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل دارد
رفرانس دارد
اعتبار درونی دارد
اعتبار بیرونی دارد
پایایی – اسپيرمن براون دارد
پایایی – كودريچاردسون دارد
پایایی – اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون دارد
پایایی – القاي كرونباخ دارد
پایایی – فرم های موازي دارد
پایایی – دو نيمه كردن دارد