پرسشنامه بهزيستي معنوي (فرم بلند)

2500 تومان
بازدید کننده گرامی، دقت داشته باشید که شما صرفا سوالات پرسشنامه را خریداری می کنید و در فایلی که در اختیار شا قرار می گیرد، تفسیر و یا نحوه نمره گزاری وجود ندارد.لذا قبل از خرید دقت نمایید.

توضیحات

عنوان انگليسي Spiritual well-being scale
عنوان فارسي بهزيستي معنوي (فرم بلند)
زبان اصلی  فارسی
کلید واژه ها معنوي- بهزيستي
کاربرد سنجش ميزان بهزيستي معنوي
سازنده دهشیری و همکاران
سال ساخت 1388
تعداد سوالات 40
زير مقياس 1. ارتباط با خدا 2. ارتباط با خود 3. ارتباط با ديگران 4. ارتباط با طبيعت
نحوه اجرا قلم و كاغذ
نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل دارد
رفرانس دارد
اعتبار درونی – ظاهری دارد
اعتبار بیرونی – پیش بین دارد
پایایی – اسپيرمن براون دارد
پایایی – كودريچاردسون دارد
پایایی – اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون دارد
پایایی – القاي كرونباخ دارد
پایایی – فرم های موازي دارد
پایایی – دو نيمه كردن دارد