پرسشنامه مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي (PANAS)

2500 تومان
بازدید کننده گرامی، دقت داشته باشید که شما صرفا سوالات پرسشنامه را خریداری می کنید و در فایلی که در اختیار شا قرار می گیرد، تفسیر و یا نحوه نمره گزاری وجود ندارد.لذا قبل از خرید دقت نمایید.

توضیحات

عنوان انگليسي Positive Affect and Negative Affect Scales
عنوان فارسي مقياس عاطفه مثبت و عاطفه منفي (PANAS)
زبان اصلی  فارسی
کلید واژه ها عاطفه مثبت- عاطفه منفي- PANAS
کاربرد خود سنجي خلق در دو بعد عاطفه مثبت و عاطفه منفي
سازنده واتسن، كلارك و تلگن
سال ساخت 1988
تعداد سوالات 20 (10 اسوال حساس مثبت و 10 سوال احساس منفي)
زير مقياس 1.عاطفه مثبت 2.عاطفه منفي
نحوه اجرا قلم و كاغذ
نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل دارد
رفرانس دارد
اعتبار درونی – ظاهری دارد
اعتبار بیرونی – پیش بین دارد
پایایی – اسپيرمن براون دارد
پایایی – كودريچاردسون دارد
پایایی – اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون دارد
پایایی – القاي كرونباخ دارد
پایایی – فرم های موازي دارد
پایایی – دو نيمه كردن دارد