پرسشنامه مقیاس کنترل عواطف (ACS)

3500 تومان
بازدید کننده گرامی، دقت داشته باشید که شما صرفا سوالات پرسشنامه را خریداری می کنید و در فایلی که در اختیار شا قرار می گیرد، تفسیر و یا نحوه نمره گزاری وجود ندارد.لذا قبل از خرید دقت نمایید.

توضیحات

عنوان انگليسي Affective Control Scale
عنوان فارسي مقیاس کنترل عواطف (ACS)
زبان اصلی  فارسی
کلید واژه ها کنترل عواطف
کاربرد سنجش میزان کنترل افراد بر عواطف خود
سازنده ويليامز
سال ساخت 1997
تعداد سوالات 42
زير مقياس خشم ، خلق افسرده، اضطراب، عاطفه مثبت
نحوه اجرا قلم کاغذی و خودسنجی
نحوه نمره دهي و تجزيه و تحليل دارد
رفرانس دارد
اعتبار درونی دارد
اعتبار بیرونی دارد
پایایی – اسپيرمن براون دارد
پایایی – كودريچاردسون دارد
پایایی – اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون دارد
پایایی – القاي كرونباخ دارد
پایایی – فرم های موازي دارد
پایایی – دو نيمه كردن دارد